मंगळवार, १ डिसेंबर, २००९

व्यथा !

Print Page

1 टिप्पणी:

कांचन कराई म्हणाले...

कविता चांगली आहे. केवळ प्रश्न असल्यामुळे थोडी नकारार्थी भासली पण शब्दरचना छान वाटली.